نصب , راه اندازی و آموزش

پس از طی مرحله فروش و ارسال دیزل ژنراتور به محل مشتری , مشتری گرامی می تواند خود مستقیماً یا از طریق نماینده فروش با واحد خدمات جهت اعزام تکنسین نصب و هماهنگی زمان مناسب اقدام فرمایند . خدمات فوق براساس محل نصب دستگاه رایگان می باشد و نمایندگان خدمات هیچگونه وجهی بابت این خدمات دریافت نمی کنند . انتقال دستگاه به محل نصب , و ارائه فنداسیون وتجهیزات(باتری.منبع اگزوزو.لاستیکهای ضربه گیر) مورد تعهد شرکت و تأمین محل نصب و کابل کشی موردنیاز دستگاه بر عهده مشتری می باشد و شرکت هیچگونه تعهدی از بابت خدمات مازاد ندارد . تیم فنی پس از نصب دستگاه موظف به راه اندازی دستگاه و آموزش نحوه استفاده صحیح از دستگاه وتابلو کنترل دیزل ژنراتور می باشند . پس از اتمام مراحل فوق کارت گارانتی دستگاه جهت اعلام رضایت کتبی مشتری برروی کارت که ممهور به مهر نماینده خدمات می باشد در اختیار مشتری قرار گرفته و کوپن اول این کارت جهت پیوست به فرم گزارش نصب توسط نماینده جدا گردیده و مشتری رضایت و یا عدم رضایت خود را از عملکرد تیم فنی یا دستگاه در محل پیش بینی شده در گزارش نصب جهت اقدامات لازم شرکت مرقوم می نمایند .

مصرف کننده محترم : کارت گارانتی طلائی خدمات شرکت ریان پیشرو به منزله شناسه دستگاه(دیزل ژنراتور) خریداری شده شما می باشد و در صورت عدم ارائه آن در خدمات بعدی شرکت از ارائه خدمات گارانتی ( رایگان ) معذور می باشد . لذا خواهشمند است در حفظ کارت گارانتی خود دقت لازم را بفرمائید .

مواردی که دستگاه از گارانتی خارج می شود :

1- تعمیر توسط افراد غیر مجاز

۲- نصب توسط افراد غیرمجاز

۳- استفاده ناصحیح از دستگاه

پس از طی مرحله فروش و ارسال دیزل ژنراتور به محل مشتری , مشتری گرامی می تواند خود مستقیماً یا از طریق نماینده فروش با واحد خدمات جهت اعزام تکنسین نصب و هماهنگی زمان مناسب اقدام فرمایند .

پس از طی مرحله فروش و ارسال دیزل ژنراتور به محل مشتری , مشتری گرامی می تواند خود مستقیماً یا از طریق نماینده فروش با واحد خدمات جهت اعزام تکنسین نصب و هماهنگی زمان مناسب اقدام فرمایند . خدمات فوق براساس محل نصب دستگاه رایگان می باشد و نمایندگان خدمات هیچگونه وجهی بابت این خدمات دریافت نمی کنند . انتقال دستگاه به محل نصب , و ارائه فنداسیون وتجهیزات(باتری.منبع اگزوزو.لاستیکهای ضربه گیر) مورد تعهد شرکت و تأمین محل نصب و کابل کشی موردنیاز دستگاه بر عهده مشتری می باشد و شرکت هیچگونه تعهدی از بابت خدمات مازاد ندارد . تیم فنی پس از نصب دستگاه موظف به راه اندازی دستگاه و آموزش نحوه استفاده صحیح از دستگاه وتابلو کنترل دیزل ژنراتور می باشند . پس از اتمام مراحل فوق کارت گارانتی دستگاه جهت اعلام رضایت کتبی مشتری برروی کارت که ممهور به مهر نماینده خدمات می باشد در اختیار مشتری قرار گرفته و کوپن اول این کارت جهت پیوست به فرم گزارش نصب توسط نماینده جدا گردیده و مشتری رضایت و یا عدم رضایت خود را از عملکرد تیم فنی یا دستگاه در محل پیش بینی شده در گزارش نصب جهت اقدامات لازم شرکت مرقوم می نمایند .

مصرف کننده محترم : کارت گارانتی طلائی خدمات شرکت ریان پیشرو به منزله شناسه دستگاه(دیزل ژنراتور) خریداری شده شما می باشد و در صورت عدم ارائه آن در خدمات بعدی شرکت از ارائه خدمات گارانتی ( رایگان ) معذور می باشد . لذا خواهشمند است در حفظ کارت گارانتی خود دقت لازم را بفرمائید .

مواردی که دستگاه از گارانتی خارج می شود :

1- تعمیر توسط افراد غیر مجاز

۲- نصب توسط افراد غیرمجاز

۳- استفاده ناصحیح از دستگاه