سرویس و نگهداری سالیانه

واحد خدمات شرکت ریان پیشرو جهت بازدهی هرچه مطلوب تر دیزل ژنراتورهای تحت پوشش آمادگی ارائه سرویس و نگهداری سالیانه براساس عقد قرارداد با مجتمع های بزرگ , بیمارستانها , وزارتخانه ها , واحد های صنعتی و … را دارد . درصورت تمایل وآگاهی از این نوع سرویس لطفاً با مدیریت واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایند .

در تجارت سنتی ، فرآیند فروش ، پس از تحویل کالا به مشتری پایان یافته تلقی می گردد و تنها درطول مدت گارانتی کالای فوق آن هم در صورت تماس مشتری در حالتی که نیاز به اخذ خدمات داشته باشد ، عرضه کنندگان کالا پاسخگو خواهند بود .در این مقال ، رسالت شرکت کاملا متفاوت بوده و فرآیند فروش تنها به تحویل کالا به مشتری پایان نمی پذیرد.

تعهد ما زمانی به اتمام می رسد که عمر دستگاه به پایان رسیده باشد

واحد خدمات شرکت ریان پیشرو جهت بازدهی هرچه مطلوب تر دیزل ژنراتورهای تحت پوشش آمادگی ارائه سرویس و نگهداری سالیانه براساس عقد قرارداد با مجتمع های بزرگ , بیمارستانها , وزارتخانه ها , واحد های صنعتی و … را دارد.

واحد خدمات شرکت ریان پیشرو جهت بازدهی هرچه مطلوب تر دیزل ژنراتورهای تحت پوشش آمادگی ارائه سرویس و نگهداری سالیانه براساس عقد قرارداد با مجتمع های بزرگ , بیمارستانها , وزارتخانه ها , واحد های صنعتی و … را دارد . درصورت تمایل وآگاهی از این نوع سرویس لطفاً با مدیریت واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایند .

در تجارت سنتی ، فرآیند فروش ، پس از تحویل کالا به مشتری پایان یافته تلقی می گردد و تنها درطول مدت گارانتی کالای فوق آن هم در صورت تماس مشتری در حالتی که نیاز به اخذ خدمات داشته باشد ، عرضه کنندگان کالا پاسخگو خواهند بود .در این مقال ، رسالت شرکت کاملا متفاوت بوده و فرآیند فروش تنها به تحویل کالا به مشتری پایان نمی پذیرد.

تعهد ما زمانی به اتمام می رسد که عمر دستگاه به پایان رسیده باشد